POKAZNICA ŽUPE BELEC

Od liturgijskog posuđa belečke župe svakako valja spomenuti pokaznicu, odnosno monstrancu iz 1775. za koju G. Szabo kaže:

 

„Ni toj monstranciji nema u nas premca.“

Izrađena je od srebra, a urešena je sa 56 rubina, 10 smaragda, 15 ametista, četiri hijacinta, dvije geme i 12 granata. Dragulje i svotu za izradu monstrance darovali su varaždinski župan Nikola Bedeković i zagrebački kanonik Nikola Tehiraj, te je upravo zbog toga na monstranci bio emajlirani prikaz sv. Nikole, kojeg je bilo moguće vidjeti na fotografiji G. Szabe iz 1910. Danas tog emajliranog prikaza više nema. Prema načinu izrade ove monstrance, pretpostavlja se da je djelo štajerskih majstora.  Na ornamentima ukrašen postament nadovezuje se tanki nodus koji završava prikazom Duha Svetoga.  Zlatne  zrake, ornamenti  s dragim kamenjem  i dva anđela u gornjem dijelu okružuju ormarić s lunulom, povrh čega je smještena figura Boga Oca s križem na vrhu. Belečka monstranca čuva se u Riznici Zagrebačke katedrale te se koristi u liturgiji za vrijeme većih crkvenih blagdana u župi.

 

 

Copyright 2014 by  B.D.M. Snježna - BELEC

Komtaktirajte nas

Posljednji tweetovi

Slijedite nas

Naši prijatelji

BDM Snježna, vlč. Milan Pušec

Belec 52

49254 Belec

+385 (0)49 465 302

zupa.belec(at)zg-nadbiskupija.hr

belec.zupa(at)gmail.com